WB02  Yxlan

WB02 är ett sommarhuskoncept utvecklat för Panghus. Huset har ingen tydlig fram- eller baksida vilket möjliggör en mer flexibel placering på tomten. De stora fönstren på husets långsidor bjuder på utsikt och genomsikt samt ger en ljus och luftig interiör.

Kund: Panghus AB
År: 2010
Plats: Skärgården
BoA: 120 m2
Status:
Färdigställt under Waldemarson Berglund Arkitekter
Bilder: Åke E:son Lindman