25 kvm är ett trähus med fasad klädd i sinusplåt. Ambition är att formen och materialet ska ge huset karaktär och personlighet samtidigt som det ska komplettera befintlig bebyggelse på ett naturligt sätt. Användningsområdet är brett: en verkstad, en ateljé, orangeri eller en studio. Det är oömt och flexibelt och det enda fönstret öppnar sig delvis mot himlen och kan öppnas helt mot landskapet utanför.

Kund: Max Ström Förlag
År: 2014
Plats: Obestämd
BoA: 20 m2
Status: Idéskiss - Waldemarson Berglund Arkitekter
Bilder: WBA