Privatbostad - Renovering

Vi ritar omfattande renovering, både interiört- och exteriört, till privatbostad i Skåne. Det omgivande landskapet tas omhand med ny terrass, odlingar, pool samt orangeri.

Kund: Privat
År: 2006 (interiör) / 2016 (exteriör)
Plats: Höganäs, Skåne
BoA: ca 600 m2
Status: Färdigställt
Bilder: Berglund Arkitekter