Brf Linnéa - Radhus

På en av Mariastadens mest centrala del ritar vi 35 st radhus med totalt 37 st bostäder. Radhusen som är i tegel anknyter till områdets ursprungliga tegelarkitektur och takens sedum tar hand om dagvatten och dämpar i ett för området trafikutsatt läge. Vår ambition i projektet är att rita bra, prisvärda bostäder med en egen tydlig karaktär. Merparten av radhusen har därför extra takrymd i kök eller vardagsrum. Med extra rymd och ett öppet samband mellan de två våningsplanen upplevs de förhållandevis ytsnåla husen större.

Kund: HSB Nordvästra Skåne
År: 2016 – 2019
Plats: Mariastaden, Helsingborg
Boa: 35 radhus med 37 st bostäder på mellan 70 och 112 m2
Status: Färdigställt
Bilder: Berglund Arkitekter,
ZynkaVisual, Timo Julku