Domkyrkoberget - Öppen arkitekttävling

På en tidigare parkering nordost om Domkyrkan har vi valt att placera den nya tillbyggnaden. Med sin form och materialitet omfamnar och sammanbinder den både Roggeborgen och Djäknegården, samtidigt som den möter staden med sin entré mot hörnet av Stora torget. Publika ytor i entréplan kompletteras av kontorsrum för stift och församling i de två ovanliggande våningarna.

 

År: 2017
Plats: Strängnäs
LoA: ca 2 200 m2
Status: Tävlingsförslag
Bilder: Berglund Arkitekter