Gustavslund - Radhus

HSB Nordvästra Skåne gav oss uppdraget att rita radhus för den lilla familjen, för paret eller den ensamstående som vill bo i hus med en liten trädgård. Radhusen som är i en resp. två plan påminner om varandra och är knappt 100 kvm stora och orienterade i dubbla rader utmed bilfria entrégränder som skapar halvprivata zoner i kontrast till de egna trädgårdarna. Radhusen har fördelen att ligga på randen till hagar och dagvattendamm och samtidigt ligga helt centralt i, det för Helsingborg, nya bostadsområdet, Gustavslund. Radhusen är i skala och planlösning ett nytt alternativ till övriga bostäder i området.

Kund: HSB Nordvästra Skåne
År: 2013
2017
Plats: Gustavslund, Helsinborg
BoA: 49 st à 98 m2
Status: Färdigställt
Bilder: WBA och Berglund Arkitekter