Lisa på Udden

2011 ritade vi en ny restaurangbyggnad på Djurgården som resulterade i ny detaljplan för platsen. Takets geometri anknyter till den klassiska formen av sjömagasin men anspelar här även till segel och vågrörelse. Fasader i glas och trä skapar en transparent byggnad som ljuset kan sila igenom. I samarbete med DAP Stockholm.

Kund: Lisa på Udden
År: 2011
Plats: Djurgården
BoA: -
Status: Förslag
Bilder: WBA / DAP