Åre Solbringen

Vår beställare kom till oss med önskemål om att bygga ett hus med tre separata bostäder. Vi styckade istället fastigheten i tre tomter och husens långsmala form var given. Husen följer terrängen och rummen ligger på olika nivåer utefter den längsgående trappan. Alla husen får utsikt över sjö och berg samt en terrass i söderläge. Fasaden i obehandlad kärnfuru mörknar naturligt över tid och fönstersättningen följer rummens invändiga nivåer.

Kund: Privat
År: 2008
2012
Plats: Björnänge, Åre
BoA: 3 st
à 120 m2
Status: Färdigställt under Waldemarson Berglund Arkitekter
Bilder: Åke E:son Lindman