Ett sommarhuskoncept för företaget Sommarnöjen. Ett antal små och stora stugor med olika funktioner kan pusslas ihop på ett flertal sätt efter kundens önskemål om storlek och budget samt tomtens karaktär. Värdshusidén kom av ett resonemang kring hur vi kanske lever tillsammans på våra sommarställen. Många olika personligheter som ska samsas på små ytor samtidigt som gäster inhyses och mat lagas till alla.
De enskilda husen blir privata oaser med egna utgångar till naturen samtidigt som dom utgör en del av ett större sommarnöje. Det stora köket är alltid husets kärna där matlagning och umgänge ska vara lustfyllt och bekvämt.

Kund: Sommarnöjen
År: 2012
Plats: Obestämd
BoA: 30/42/59/77/85 m2
Status: Idéskiss - Waldemarson Berglund Arkitekter
Bilder: 3D House