Från bröd till bostad. På uppdrag av Oscar Properties ritar vi om Kooperativa Förbundets gamla spisbrödsfabrik på Kvarnholmen till bostäder. Den ursprunliga tegelbyggnaden som bestod i en 140 meter lång bageridel och en mer än 40 meter hög silosdel byggs med varsam hand om till 130 lägenheter. Tegelarkitekturen består med nya kompletterande och större fönsteröppningar samt ny fasad i fibercement mot norr. Den låga delen byggs på med ytterligare två plan. Mot norr löper en längsgående balkong och de ursprungliga taken får stora takterrasser. Industrikaraktären är bibehållen.

Kund: Oscar Properties
År: 2015
– 2018
Plats: Kvarnholmen, Nacka
BoA: ca 10 000 m2
Status: Färdigställt
Bilder: Berglund Arkitekter