KMK Klubbhus

Kungliga Motorbåtklubbens klubbhus ligger utmed Djurgårdskanalen vid Strandvägen och uppfördes ursprungligen inför Stockholms-utställningen 1930. Under årens lopp har byggnaden förvanskats och renoveringsbehovet var stort då vi fick uppdraget att föra det lilla huset in i 2000-talet. Då byggnaden har högt bevarandevärde var det med varsam hand vi fick gå fram med förslag på en ny och för verksamheten mer ändamålsmässig planlösning. Genom att plocka fram bärande balkar i tak kunde caféet få bättre rymd. Material och färgsättning anknyter till båtlivet såväl som till byggnadens historia.  

Kund: Kungliga Motorbåtklubben
År: 2017
Plats: Djurgårdskanalen / Strandvägen i Stockholm
Typ: Klubbhus och café
Status: Färdigställt
Bilder: Berglund Arkitekter