Nurnberghuset

I det gamla Nurnbergbryggeriet på Södermalm i Stockholm ritar vi 18 st nya stadsradhus och vindslägenheter åt Glommen & Lindberg. Byggnadens karaktär som gammal industrifastighet bevaras och nya delar såsom takvåning får en tydlig samtida gestaltning som knyter an till befintlig byggnad både i materialitet och skala. Med innovativa planlösningar samt påbyggnader i fasad och på tak får merparten av bostäderna tillgång till egen trädgård, balkong eller terrass samt större ljusinsläpp.

Kund: Glommen & Lindberg
År: 2013
2015
Plats: Södermalm, Stockholm
BoA: ca 2 000 m2
Status: Färdigställt under Waldemarson Berglund Arkitekter
Bilder: WBA / Åke E:son Lindman